TEVÉKENYSÉGÜNKRŐL

A társasházakról szóló 2003. Évi CXXXIII. Törvény meghatározza azon teendőket, melyeket a társasházak működtetése során el kell végezni. Fő feladata a fenntartás, üzemeltetés, karbantartás, felújítás ill. a rendes gazdálkodást is meghaladó kiadások koordinálása, a társasház működtetése és vezetése.

A közös képviselő munkáját Számvizsgáló Bizottság segíti és ellenőrzi. A társasház bankszámlái felett a közös képviselő mellett, aláírási joggal a Számvizsgáló Bizottság tagjai rendelkeznek.

A közös képviselőnek mindenek elött rendelkeznie kell a Társasház törzslapjával. Az adottságok ismeretében a Társasházi törvény valamint az Alapító Okirat, Szervezeti Működési Szabályzat előírásait figyelembe véve kell megtervezni a társasház költségvetését és ez alapján kezelését, működését.

Az eddig közös képviselőként benyújtott pályázatok (Pl.: korszerűsítési, Panel pályázat) száma és eredményessége:
Minden évben az elszámoló közgyűlések alkalmával tervezzük meg a költségvetést. Ennek szerves része a mindenkori önkormányzati - felújítási pályázatokon való részvétel, feltétele az önrész felújítási számlán való lekötése.

Pályázati munkáink:

Strang felújítás, homlokzat felújítások, függőleges alapszigetelés, erkély felújítások,  tetőszigetelés,  gázvezeték teljes felújítás, (következő felújítási pályázatunk:  Panel építésű házunkban, a hőmennyiségmérők felszerelése lesz.)

24 órás elérhetőséggel rendelkezünk, s ennek formái:

Telefon, fax, üzenetrögzítő, E-mail.
Irodánkban hétfőn, délután 13 - 18 óráig és csütörtök délelőtt, 8 - 12 óráig fogadóórát tartunk.
Igény esetén a társasház közösségi szobájában is elérhetik a társasház képviselőjét.

A könyvelés módja:
Saját fejlesztésű számítógépes programmal történik, így minden házra egyedileg tudjuk igazítani a szükséges kimutatásokat, bizonylatokat.

TEVÉKENYSÉGÜNK FŐBB PONTOKBAN.

1. A társasház Törzslapjának elkészítése:

2. A társasház legfőbb jellemzőinek felmérése:
Az épület alapjellemzői
Teherhordó szerkezetek
Az épület műszaki állapota
Épületgépészet
Épület környezeti adottságai
Az épület használhatósági foka
A tulajdonosok összetétele
Ház állapota, műszaki felmérés

3. Pénzügyi dokumentumok kezelése:
Bankkivonatok
- üzemeltetési számla (a számlák kiegyenlítése lehetőség szerint átutalással történjen)
- felújítási számlakezelés
Üzemeltetési számlához tartozó csekkfüzet kezelése
Bevételi pénztárbizonylatok kezelése
Kiadási pénztárbizonylatok kezelése
Naplófőkönyv tételes vezetése
Analitikus nyilvántartások:
- beérkező és kimenő számlák
- tulajdonosok befizetési kötelezettségei és teljesítésük (kérés szerint havonkénti vagy negyedévenkénti egyenlegközléssel)
- adóhatósággal kapcsolatos dokumentumok kezelése
- pénzintézettel kötött szerződések
A Számvizsgáló Bizottság valamint a tulajdonosok a napra kész könyvelésbe bármikor betekinthetnek.

4. Üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok:
- Társasház anyagi helyzetének stabilizálása
- előző év bázisszámain alapuló, alapos költségvetés készítése
- kintlévőségek behajtása (felszólítás, ügyvédi felszólítás, bírósági behajtás)
- bérleti díjak beszedése (pl.: táblabérlet, helység kiadás stb., az elosztandó költségek csökkentése érdekében)
- a vízórával nem rendelkező tulajdonosok vízfogyasztásának vizsgálata  pl. fő/Ft/hó, m2/Ft/hó, tul.hányad/Ft/hó
- egyéni közüzemi mérőórával (hidegvíz, melegvíz, fűtés) rendelkezők részére havi fizetési kötelezettség postázása.
Minden évben az elszámoló közgyűlések alkalmával tervezzük meg a költségvetést. Ennek szerves része a mindenkori önkormányzati felújítási pályázatokon való részvétel, melynek feltétele az önrész felújítási számlán való lekötése.

5. Műszaki feladatok meghatározása, dokumentációk kezelése:
A társasház gépészeti avulásáról pontos felmérés, prioritásnak megfelelő kiviteli sorrend felállítása. Természetesen a műszaki munkák kivitelezőitől árajánlatok bekérése után, a Számvizsgáló Bizottsággal dönti el a közös képviselő, hogy melyik kivitelező árajánlatát fogadják el. (Szerződés szerinti 10%.-os jó teljesítési garanciával!)
Műszaki dokumentációk kezelése:
- tervrajzok, szakvélemények, jegyzőkönyvek
- a Társasház alapító okiratának műszaki terv dokumentációja
- építészeti, gépészeti tervrajzok
- tűzvédelmi terv elkészíttetése
- érintésvédelem

6. Működési feladatok:
A tulajdonosi közösséggel kapcsolatbakerülő kivitelezők és más (pl. takarító, gondnok, kertész stb.) vállalkozókkal a szerződések megkötése, felülvizsgálata és nyomon követése.
Működési dokumentációk kezelése:
- a Társasház alapító okirata
- szervezeti-működési szabályzat
- közgyűlési meghívók, jegyzőkönyvek, jelenléti ívek, meghatalmazások
- tulajdonosi nyilvántartás
- szerződések: közművek, biztosítás, munka, bérleti szerződés,
- adóhatósági - bírósági anyagok, fizetési meghagyások
- levelezés
Fő feladat: A tulajdonos közösséggel kapcsolatba kerülő kivitelezők és más (pl. takarító) vállalkozókkal a szerződések megkötése, felülvizsgálata és nyomon követése.

7. Vállalási ár:
A fenti feladatok ellátását, a teljes körű képviseletet a számviteli nyilvántartással, könyveléssel együtt havonta és albetétenként, a társasház tulajdonosainak számától függően vállaljuk.


Reméljük, hogy tevékenységünkről szóló bemutatónk elnyeri tetszésüket, és nem csak írásban bizonyíthatjuk szakmai tudásunkat.